Nieuwsarchief


Nieuw jaarthema: Vol van de Geest

donderdag 1 september 2022

We denken dat dit thema altijd goed zou passen, maar zeker nu. Door de komst van het coronavirus in de afgelopen jaren was het soms ingewikkeld om de bezieling en passie in het geloof vast te houden. Vanaf de bank een dienst via Youtube of Zoom meemaken doet daar iets mee. Veel kon niet doorgaan. We hopen dat dit thema helpt om het enthousiasme en de bezieling van het geloof op het spoor te komen. Hopelijk zet het ons op het spoor van de Geest die ons als individuele gelovigen, maar ook als geloofsgemeenschap samen zoveel kan geven!

Als basis voor het jaarthema is een boekje ontwikkeld met voor elke maand een subthema, compleet met inleiding, vragen, prikkels en bijbelteksten voor individueel gebruik of op de huiskring. Ook vind je in het boekje leestips. Je kunt het boekje downloaden of op de site doorbladeren.

Stadshartkerk Amstelveen