Achtergrond

De Stadshartkerk is ontstaan als herplanting (doorstart) van een oude gemeente. We staan niet op onszelf. Behalve dat we goede relaties onderhouden met andere Amstelveense kerken, verbindt de gereformeerde theologische traditie ons met de kerken die zich in het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) hebben georganiseerd. Dat neemt niet weg dat we een eigen cultuur hebben met eigen gekozen vormen en soms een eigen inhoudelijk accent.

Lid zijn van een kerkverband is verstandig: een kerk (met name de leiding van die kerk) legt verantwoording af aan andere kerken. Ook krijgen we in Amstelveen inhoudelijke en financiële ondersteuning en kunnen we onze ervaringen delen met geïnteresseerden in heel Nederland.

Belangrijk in ons netwerk is ook het partnerschap van alle gereformeerde kerken en projecten in groot-Amsterdam: Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus. Kerken en personen uit zes kerkgenootschappen werken in dit partnerschap goed samen.

Internationaal is er een link tussen dit Amsterdamse partnerschap en City to City Europe, een netwerk van kerken uit ruim zestig grote steden in Europa.

STADSHARTKERK
Stadshartkerk Amstelveen