Amstelveen

De plaats Amstelveen is tegen de zuidelijke stadsgrens van Amsterdam aangebouwd en strekt zich naar beneden uit tot aan Aalsmeer. Ruim 80.000 inwoners wonen op een relatief klein oppervlakte. Veel van de bewoners hebben de Nederlandse nationaliteit. Grote groepen allochtonen hebben de status van ‘expats’: afkomstig uit bijvoorbeeld Japan, Korea of India werken ze bij een van de grote multinationals in Groot-Amsterdam of in het nabijgelegen Schipholgebied. Amstelveen maakte een sterke groei door in de jaren zestig. In de nieuw gebouwde wijken was ook nog veel ruimte voor kerkgebouwen: begin jaren zestig was er blijkbaar weinig dat op een aanstaand proces van secularisatie wees. Van die kerkgebouwen zijn er inmiddels enkele afgebroken.

De Stadshartkerk verlangt ernaar dat Amstelveen naar de toekomst toe allerlei vitale christelijke gemeenten zal hebben. We bidden daarvoor en we werken eraan. Dat laatste gaat op twee manieren: door na te denken hoe we als Stadshartkerk verbinding kunnen maken met onderdelen van de stad Amstelveen (beleidsterreinen, wijken, instanties). En door ons constructief en dienstbaar op te stellen in een beweging van alle Amstelveense kerken om tot vernieuwing van bestaande gemeenten en het stichten van nieuwe kerken te komen.

STADSHARTKERK
Stadshartkerk Amstelveen