Bidden voor Amstelveen

maandag 26 maart 2018

Donderdag 29 maart vond er een vervolg plaats op de jaarlijkse interkerkelijke gebedsweek in januari. In de Immanuëlkerk kwamen gelovigen uit verschillende Amstelveense kerken samen voor een vesper die in het teken stond van witte donderdag. Daarna was er ruimte voor gesprek en evaluatie. Wat bleek daaruit? Gebed over kerkmuren heen leeft en draagt bij aan ontmoeting met gelovigen uit andere kerken. Dit kwam o.a. tot uitdrukking in het uitwisselen van gebedspunten en het gebed voor de kerk(en) en voor Amstelveen. Bijzonder om zo een klein beetje te ervaren dat we één zijn in Jezus.

Tot en met de zomer bidden we elke laatste donderdag van de maand. Het volgende gebedsmoment is donderdag 26 april om 20.00 uur in de Pauluskerk. Van harte welkom om aan te sluiten!

Tags:

Stadshartkerk Amstelveen