Een nieuwe kerk

donderdag 20 april 2023

Vaak denken we bij kerk aan een gebouw of een bepaalde kerkelijke gemeenschap, zoals bijvoorbeeld de Stadshartkerk. Maar de plaatselijke kerk hoort ook bij een groter geheel; een kerkverband. En daar is e.e.a. in beweging..

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) – waartoe bijvoorbeeld de Immanuëlkerk behoort – en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) – waartoe de Stadshartkerk behoort – vormden tot in de jaren ’60 één kerkverband. Helaas is door een kerkelijke ruzie een breuk ontstaan die leidde tot de huidige kerkverbanden. Op landelijk niveau is, na een proces van verzoening en toenadering, besloten de breuk te helen en weer samen verder te gaan als één kerk. Op 1 mei 2023 zullen daarom de NGK en de GKv op landelijk  niveau weer worden samengevoegd. De naam van het nieuwe kerkverband luidt: de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK).

Voor ons betekent deze samenvoeging enerzijds niet direct heel veel. Onze officiële naam wordt ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk Amstelveen – Stadshartkerk’. Onze roepnaam blijft gewoon ‘Stadshartkerk’.  Deze eenwording wordt door de gezamenlijke kerken op 12 mei gevierd in de Jacobikerk in Utrecht. Deze viering is ook door middel van een livestream te volgen. Informatie daarover is t.z.t. te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

Anderzijds kan de landelijke eenwording ook niet losgezien worden van ons lokale initiatief tot samenwerking en (mogelijk) éénwording. In de gezamenlijke kerkdienst met de Immanuëlkerk op 28 mei 2023 besteden we op gepaste wijze aandacht aan eenheid, herstel en samen kerk-zijn in Gods wereld.

Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Ook kun je in het logo iets zien van samengaan in een opwaartse beweging van aanbidding. De kleurstelling is gekozen in samenhang met het motto ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’. Voor meer info over het logo en de betekenissen, zie: https://onderwegnaar1kerk.nl/ichthus-als-logo-nieuwe-ngk/

Stadshartkerk Amstelveen