Geef

Midden in Amstelveen bevindt zich een eigentijdse geloofsgemeenschap met de bijbel als bron, Jezus als focus en Amstelveen en omstreken als basis. De Stadshartkerk. Een herplanting van een kerk die in 2005 bijna was verdwenen. Inmiddels telt de gemeente weer 120 leden en zijn er contacten met nog veel meer mensen in en om Amstelveen.

Kortom, de Stadshartkerk is een groeiende geloofsgemeenschap met veel mooie aspecten. We doen van alles: diensten, netwerkgroepen, kringen, cursussen en andere activiteiten. Daarnaast zijn we er voor allerlei verschillende mensen, ongeacht of die geloven of binding hebben met een kerk. Eén ding is voor ons als relatief kleine kerk lastig: financiële middelen. We werken toe naar financiële zelfstandigheid; inmiddels wordt 40% van de begroting door eigen leden opgebracht, binnen 2 tot 3 jaar moet dat 80% zijn. We zijn echter op dit moment nog sterk afhankelijk van mensen die ons financieel supporten in ons werk.

Om te kunnen blijven vernieuwen als kerk en een plaats te bieden waar mensen zich, op welke manier ze ook bezig zijn met geloof, thuis voelen, vragen wij uw steun.

Wilt u ons eenmalig of structureel steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer 42.17.49.806 of IBAN: NL95ABNA0421749806 tnv. Penningmeester GKV Amstelveen.

De belastingdienst helpt mee!
De Stadshartkerk is als onderdeel van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Veel mensen die een belastingformulier invullen, weten dat giften aan de kerk en aan andere goede doelen als aftrekpost mogen worden opgegeven. Afhankelijk van inkomen en leeftijd krijg je dan tussen 33% en 52% van de gift terug. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/anbi).
Stadshartkerk Amstelveen