Nieuw jaarthema: Trektocht

dinsdag 5 september 2023

De komende tijd gaan we op Trektocht! De trektocht is geen hardloopwedstrijd waarin je hard van stapel loopt, geen race waarbij je de finish in zicht hebt, maar een ontdekkingstocht waarin je je samen verwondert, verbinding maakt met elkaar en inspiratie vindt. We doen dit samen met de Immanuelkerk in de gezamenlijke vieringen op de derde zondag, maar ook in de huiskringen.

De Efezebrief als gids
In de Bijbel kun je de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen. Met deze brief als gids gaan wee samen op reis. De trektocht leidt langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen ons ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen staan we stil bij wat in Christus hebben ontvangen en hoe we dat kunnen doorgeven. Zodat we hoopvol onderweg kunnen zijn in Gods wereld.

Materialen
Elke maand zijn er nieuwe materialen beschikbaar om mee aan de slag te gaan. Iedere derde zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst waarin een thema behandeld wordt. Daarnaast is er ook materiaal voor de huiskringen, kinderen en jongeren. Daarnaast is er elke maand een bijbelleesrooster voor persoonlijk gebruik. Die wordt verspreid via de infomail.

In het komende jaar is er naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting! Zo willen we samen waarden ontdekken die richting geven aan het kerk-zijn. We zien uit naar een bemoedigende en inspirerende tijd samen als kerk, waarin we meer ontdekken over onze kerk als gemeenschap, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven.

Tags: ,

Stadshartkerk Amstelveen