Samenwerking

Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt voor de Stadshartkerk. We zijn niet de enige kerk in Amstelveen en bovendien: samen bereik je meer.

In de kerkdiensten op zondag spreken er naast onze eigen voorganger Lars Grijsen, voorgangers uit allerlei kerken in de omgeving, maar is de samenwerking het meest intensief met de Veenhartkerk uit Mijdrecht. Dit is een kerk met een vergelijkbare visie en met wie we samen een gezamenlijk jaarthema ontwikkelen.

Lokaal lopen er ook allerlei lijntjes met Amstelveense kerken, waaronder de Immanuelkerk, de CAMA gemeente, de Pauluskerk en Crossroads. Zo is er vanuit deze groep kerken een gebedsbeweging gestart die we samen organiseren, maandelijkse op de 3e donderdag van de maand om 20:00 uur. Daarnaast ontmoeten de leiders van de kerken elkaar geregeld.

Verder zoeken we in onze netwerkgroepen ook nadrukkelijk de verbinding met andere kerken en maatschappelijk organisaties om elkaar te versterken waar mogelijk.

We horen ook al jarenlang bij het partnerschap van kerken en projecten in groot-Amsterdam: City to City Amsterdam. Kerken en personen allerlei kerkgenootschappen werken in dit partnerschap goed samen op het gebied van missionair kerk-zijn. Internationaal is er een link tussen dit Amsterdamse partnerschap en City to City Europe, een netwerk van kerken uit ruim zestig grote steden in Europa.

Stadshartkerk Amstelveen