Samenwerking

Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt voor de Stadshartkerk. We zijn niet de enige kerk in Amstelveen en bovendien: samen bereik je meer.

In de kerkdiensten op zondag spreken er naast onze eigen voorganger Lars Grijsen, voorgangers uit allerlei kerken in de omgeving, maar is de samenwerking het meest intensief met de Veenhartkerk uit Mijdrecht en de Immanuelkerk uit Amstelveen. We ontwikkelden samen een gezamenlijk jaarthema.

Lokaal zijn we verbonden met het platform ‘Geloven in Amstelveen‘. Daarin doen allerlei Amstelveense kerken mee.┬áZo is er vanuit deze groep kerken een gebedsbeweging gestart die we samen organiseren, maandelijkse op de 3e donderdag van de maand om 20:00 uur. Daarnaast ontmoeten de leiders van de kerken elkaar geregeld.

Verder zoeken we in onze netwerkgroepen ook nadrukkelijk de verbinding met andere kerken en maatschappelijk organisaties om elkaar te versterken waar mogelijk.

Landelijk gezien horen we – per 1 mei 2023 – bij de Nederlandse Gereformeerde Kerken; een samenwerkingsverband van kerken door heel Nederland. Die kerken hebben een gezamenlijke basis in Jezus als centrum van het geloof en de Bijbel als woord van God. Lokaal kan een kerk er heel verschillend uitzien. We nodigen je daarom van harte uit om kennis met ons te komen maken!

Stadshartkerk Amstelveen