Stadshartkerk: ارتباط مردم با یکدیگر و عیسی

ما می خواهیم یک جامعه باز و نزدیک در آمستلوین باشیم. عیسی برای ما مرکزی است. چه می شد اگر از نظر شخصیت و کارهایی که انجام می دهیم بیشتر شبیه او باشیم؟ اما ما در عین حال واقع بین هستیم: چیزی شبیه به این تنها زمانی کار می کند که آن را با هم انجام دهیم و آن را گام به گام پیش ببریم. آیا با ما به ماجراجویی می روید؟

Stadshartkerk یک کلیسای هلندی است، اما ما می خواهیم برای همه باز باشد. جامعه ما در حال حاضر متشکل از ملیت های مختلف است. از جمله برخی فارسی زبانان! اگر مانع زبانی وجود دارد، ما همیشه سعی می کنیم راه حلی پیدا کنیم. بنابراین: برای شرکت در مراسم کلیسا (هر یکشنبه ساعت 10:30 صبح) یا یکی از فعالیت های دیگر ما بسیار خوش آمدید. به عنوان مثال مطالعه کتاب مقدس فارسی ما. آدرس ما در روز یکشنبه این است: Keizer Karelweg 94b، Amstelveen.

بقیه وب سایت ما به زبان هلندی است. به راحتی می توانید این سایت را از طریق مترجم اجرا کنید یا در آدرس informatie@stadshartkerk.nl سوال بپرسید.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Volg ons

Stadshartkerk Amstelveen