We hebben een jongerencommunity: XCEPTD

donderdag 14 maart 2024

Hoe gaat het nu met jouw werk als jongerenwerker? Soms vragen mensen me dat en dan is er veel te vertellen. Maar waar begin je dan? Daarom schrijf ik het nu maar op, dan kun je het rustig nalezen. Al enige tijd bouw ik als jongerenwerker aan een jongerencommunity in Amstelveen voor jongeren van 12-18 jaar. Ik doe dat niet alleen maar samen met een team van enthousiaste vrijwilligers. Uit gesprekken met jongeren, maar ook met andere jeugdwerkprofessionals in Amstelveen blijkt heel duidelijk dat er voor deze groep jongeren weinig tot geen eigen plekken zijn. Jaren geleden zijn de jongerencentra gesloten (vanwege gedoe) en gaan de jongerenwerkers van de gemeente vooral langs op scholen. Er zijn nog een paar JOP’s, half-open containers en een bouwlamp op plekken waar je ’s avonds liever niet komt. Maar er zijn geen goede inloopplekken. Plekken waar jongeren kunnen hangen en chillen. Het was voor mij de aanleiding om een jongerencommunity te starten en dus in dit ‘gat’ te springen. In een LinkedIn-post van een ouder die weer vrijwillig boven op de slaapkamer zat omdat haar tienerzoon in de woonkamer vrienden ontvangt, stond: ‘We zullen hun sociale interactie beter moeten faciliteren dan we nu doen.’  We wagen een poging met XCEPTD hier in Amstelveen. 

Lees in deze blog hoe de community zich verder ontwikkelt of ga naar de XCEPTD pagina op onze eigen website.

Nieuw jaarthema: Trektocht

dinsdag 5 september 2023

De komende tijd gaan we op Trektocht! De trektocht is geen hardloopwedstrijd waarin je hard van stapel loopt, geen race waarbij je de finish in zicht hebt, maar een ontdekkingstocht waarin je je samen verwondert, verbinding maakt met elkaar en inspiratie vindt. We doen dit samen met de Immanuelkerk in de gezamenlijke vieringen op de derde zondag, maar ook in de huiskringen.

De Efezebrief als gids
In de Bijbel kun je de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen. Met deze brief als gids gaan wee samen op reis. De trektocht leidt langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen ons ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen staan we stil bij wat in Christus hebben ontvangen en hoe we dat kunnen doorgeven. Zodat we hoopvol onderweg kunnen zijn in Gods wereld.

Materialen
Elke maand zijn er nieuwe materialen beschikbaar om mee aan de slag te gaan. Iedere derde zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst waarin een thema behandeld wordt. Daarnaast is er ook materiaal voor de huiskringen, kinderen en jongeren. Daarnaast is er elke maand een bijbelleesrooster voor persoonlijk gebruik. Die wordt verspreid via de infomail.

In het komende jaar is er naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting! Zo willen we samen waarden ontdekken die richting geven aan het kerk-zijn. We zien uit naar een bemoedigende en inspirerende tijd samen als kerk, waarin we meer ontdekken over onze kerk als gemeenschap, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven.

Levensgebed

zondag 23 april 2023

Op zondag 23 april ging het in de kerkdienst over het levensgebed. We hebben daar ook mee geoefend. Het levensgebed is bedoeld als dagelijks gebed (15 min) om in essentie te ontdekken wat je dichter bij Jezus bracht en juist verder weg van hem. Je gaat ontdekken waar God is in het leven van alledag. Het helpt om te doen wat Paulus schreef: bid onophoudelijk!
Als je hier verder mee wilt, dan volgen hier wat materialen: de Powerpoint van vanmorgen. Er zijn geschreven versies van dit gebed, lang & kort, en ook opgenomen versies:

Een nieuwe kerk

donderdag 20 april 2023

Vaak denken we bij kerk aan een gebouw of een bepaalde kerkelijke gemeenschap, zoals bijvoorbeeld de Stadshartkerk. Maar de plaatselijke kerk hoort ook bij een groter geheel; een kerkverband. En daar is e.e.a. in beweging..

Lees verder

Zoeken naar verbinding met moslims

vrijdag 27 januari 2023

Begin 2020, midden in de eerste lockdown studeerde Rianne Bos-Waagmeester af bij hbo Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voor haar afstudeerproject deed ze onderzoek naar de verbinding tussen (tweede) generatie moslima’s in Amstelveen en christenen uit de Stadhartkerk. Hieronder vertelt ze graag over het onderzoek en over leerpunten voor de kerk (in Amstelveen).

Lees verder

Stadshartkerk Amstelveen