Nieuw jaarthema: Trektocht

dinsdag 5 september 2023

De komende tijd gaan we op Trektocht! De trektocht is geen hardloopwedstrijd waarin je hard van stapel loopt, geen race waarbij je de finish in zicht hebt, maar een ontdekkingstocht waarin je je samen verwondert, verbinding maakt met elkaar en inspiratie vindt. We doen dit samen met de Immanuelkerk in de gezamenlijke vieringen op de derde zondag, maar ook in de huiskringen.

De Efezebrief als gids
In de Bijbel kun je de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen. Met deze brief als gids gaan wee samen op reis. De trektocht leidt langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen ons ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen staan we stil bij wat in Christus hebben ontvangen en hoe we dat kunnen doorgeven. Zodat we hoopvol onderweg kunnen zijn in Gods wereld.

Materialen
Elke maand zijn er nieuwe materialen beschikbaar om mee aan de slag te gaan. Iedere derde zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst waarin een thema behandeld wordt. Daarnaast is er ook materiaal voor de huiskringen, kinderen en jongeren. Daarnaast is er elke maand een bijbelleesrooster voor persoonlijk gebruik. Die wordt verspreid via de infomail.

In het komende jaar is er naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting! Zo willen we samen waarden ontdekken die richting geven aan het kerk-zijn. We zien uit naar een bemoedigende en inspirerende tijd samen als kerk, waarin we meer ontdekken over onze kerk als gemeenschap, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven.

Levensgebed

zondag 23 april 2023

Op zondag 23 april ging het in de kerkdienst over het levensgebed. We hebben daar ook mee geoefend. Het levensgebed is bedoeld als dagelijks gebed (15 min) om in essentie te ontdekken wat je dichter bij Jezus bracht en juist verder weg van hem. Je gaat ontdekken waar God is in het leven van alledag. Het helpt om te doen wat Paulus schreef: bid onophoudelijk!
Als je hier verder mee wilt, dan volgen hier wat materialen: de Powerpoint van vanmorgen. Er zijn geschreven versies van dit gebed, lang & kort, en ook opgenomen versies:

Een nieuwe kerk

donderdag 20 april 2023

Vaak denken we bij kerk aan een gebouw of een bepaalde kerkelijke gemeenschap, zoals bijvoorbeeld de Stadshartkerk. Maar de plaatselijke kerk hoort ook bij een groter geheel; een kerkverband. En daar is e.e.a. in beweging..

Lees verder

Zoeken naar verbinding met moslims

vrijdag 27 januari 2023

Begin 2020, midden in de eerste lockdown studeerde Rianne Bos-Waagmeester af bij hbo Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voor haar afstudeerproject deed ze onderzoek naar de verbinding tussen (tweede) generatie moslima’s in Amstelveen en christenen uit de Stadhartkerk. Hieronder vertelt ze graag over het onderzoek en over leerpunten voor de kerk (in Amstelveen).

Lees verder

Nieuw jaarthema: Vol van de Geest

donderdag 1 september 2022

We denken dat dit thema altijd goed zou passen, maar zeker nu. Door de komst van het coronavirus in de afgelopen jaren was het soms ingewikkeld om de bezieling en passie in het geloof vast te houden. Vanaf de bank een dienst via Youtube of Zoom meemaken doet daar iets mee. Veel kon niet doorgaan. We hopen dat dit thema helpt om het enthousiasme en de bezieling van het geloof op het spoor te komen. Hopelijk zet het ons op het spoor van de Geest die ons als individuele gelovigen, maar ook als geloofsgemeenschap samen zoveel kan geven!

Als basis voor het jaarthema is een boekje ontwikkeld met voor elke maand een subthema, compleet met inleiding, vragen, prikkels en bijbelteksten voor individueel gebruik of op de huiskring. Ook vind je in het boekje leestips. Je kunt het boekje downloaden of op de site doorbladeren.

Stadshartkerk Amstelveen