Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Als dat het geval is, blijf daar niet mee zitten! We willen hier kort twee mogelijkheden noemen wanneer je hiermee te maken hebt binnen de Stadshartkerk:

  1. Neem contact op met de Interne Vertrouwenspersoon
    Anneke Stoffels is de Interne Vertrouwenspersoon binnen de Stadshartkerk. Zij stelt zich neutraal op en gaat vertrouwelijk om met in vertrouwen verstrekte informatie. Zij is het eerste aanspreekpunt bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik door mensen in functie van de Stadshartkerk of tijdens activiteiten van de Stadshartkerk. Stuur een email naar Anneke (a.j.stoffels@renzema.nl) of bel naar 06-29275219

  2. Neem (anoniem) contact op met het Meldpunt Misbruik
    Als kerk zijn we aangesloten bij dit meldpunt. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Je kunt ook contact opnemen als je liever anoniem blijft. Ga naar http://www.meldpuntmisbruik.nl/
Stadshartkerk Amstelveen