Visie 2018-2021

Missie van de Stadshartkerk: Wij willen mensen verbinden met Jezus en elkaar

De Stadshartkerk is in november 2004 gestart als herplanting. In de jaren dat we bestaan, hebben we van alles bedacht. Zo hebben we een (theologisch) basisdocument vastgesteld met vijf belangrijke woorden voor ons als kerk: bijbel, evangelie, verandering, gemeenschap en cultuur.  Ook hebben we vijf uitgangspunten die de basis vormen voor wat we doen: het evangelie centraal, een gemeenschap van leerlingen, een open en hechte gemeenschap, Jezus laten zien in Amstelveen en samenwerken met kerken en organisaties.

Sinds 2015 bestaat de Stadshartkerk uit drie kerkvormen: de kerkdienst op zondag, de doordeweekse huiskringen en netwerkgroepen. Voor de jaren 2018-2021 gaan we op dat spoor verder. In 2018 hebben we als gemeenschap nagedacht over de uitdagingen die we hiervoor zien. De onderstaande zes groeikansen zijn de uitkomst van dat proces. Klik op een groeikans om er meer over te lezen.

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – Meer participatie van kinderen en tieners in de kerkdiensten en netwerkgroepen
 • – Samenwerking zoeken met andere kerken op het gebied van kinder- en tieneractiviteiten
 • – Opstarten tienerwerk

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – 10 maandelijkse interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en jaarlijkse week van gebed
 • – Structureel aanbieden van gebed na de dienst
 • – Cursus luisterend bidden door 20 mensen gevolgd
 • – Visie op gebed in woorden vatten voor in de (online) communicatie

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – Nadere kennismaking Immanuelkerk Amstelveen (diensten, ontspanning, activiteiten)
 • – Onderzoeken mogelijkheden breder kerkelijke platform
 • – Huidige samenwerking(en) continueren en communiceren

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – Meer in beeld komen. Elke netwerkgroep heeft ten minste één contactpersoon bij een welzijnsorganisatie in Amstelveen en werkt waar mogelijk samen.
 • – Iedere netwerkgroep komt tenminste 2 keer dit seizoen in beeld in de Amstelveense media.

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – Een verbeterd totaalplaatje van de mogelijkheden tot een volgende stap in het geloof
 • – Quotes en getuigenissen (nieuwe) gelovigen inzetten in PR
 • – Jaarlijkse cursus doop- en belijdenis en introductiecursus op maat

Wat zijn de resultaten die gaan helpen dit doel te bereiken?

 • – De kwaliteiten van de leden en betrokkenen bij de Stadshartkerk zijn in beeld
 • – Per taken en rollen zijn concreet beschreven
 • – Het aantal projecten, taken en rollen staan in verhouding tot de kwaliteiten en
  inzetmogelijkheden van de leden en betrokkenen”
 • – De PR-acties zijn geëvalueerd en een voorstel voor vernieuwing is afgestemd op een
  gekozen leeftijdsgroep
Stadshartkerk Amstelveen