Visie 2021-2024

Sinds 2015 bestaat de Stadshartkerk uit drie kerkvormen: de kerkdienst op zondag, de doordeweekse huiskringen en netwerkgroepen. Voor de jaren 2021-2023 gaan we op dat spoor verder. In 2021 hebben we als gemeenschap nagedacht over de uitdagingen die we hiervoor zien. De onderstaande zes groeikansen zijn de uitkomst van dat proces. Klik op een groeikans om er meer over te lezen.

Missie van de Stadshartkerk: Wij willen mensen verbinden met Jezus en elkaar

 • – Samen nadenken over missionair kerk-zijn in kerkdiensten en (mega)huiskringen
 • – Als individuele gelovigen participeren we in bestaande initiatieven (maatschappelijk, welzijn, diaconaal)
 • – Met onze netwerkgroep-activiteiten willen we ons verbinden met Amstelveners

 • – We zoeken intensievere samenwerking met de Immanuelkerk
 • – We participeren in een Amstelveense beweging van kerk-zijn in de stad
 • – We doen mee en dragen bij aan de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten

 • – Meer participatie van kinderen en tieners in de kerkdiensten en netwerkgroepen
 • – Samenwerking zoeken met andere kerken op kinder- en tieneractiviteiten
 • – Ontmoeting creëren voor jongeren in Amstelveen

 • – Ieder kwartaal wordt het thema van de dienst voorbereid door een groep gemeenteleden samen met de voorganger
 • – Ieder kwartaal is er een interactieve dienst waarin ruimte is voor gesprek en discussie (zowel in het gebouw als digitaal)
 • – Digitaal worden de deelnemers waar kan actief betrokken bij de dienst
 • – Er is ruimte voor gebed op aanvraag

 • – Ieder voorjaar bespreken tijdens een megahuiskring welke activiteiten en taken belangrijk zijn vanuit onze visie
 • – Ieder seizoen kiezen teamleiders een moment om hun teamleden te vragen of ze nog op hun plek zitten of iets anders willen doen
 • – Als iemand een taak oppakt zijn de verwachtingen & inhoud ervan bekend

 • – Ons ideaal is dat iedereen zich gezien en gehoord voelt in de Stadshartkerk
 • – Via het initiatief ‘Samen Sterk’ kunnen mensen elkaar ontmoeten obv overeenkomende interesses
 • – De huiskringen zijn kleine groepen waarin mensen elkaar vinden in ontmoeting, verbinding en verdieping

Naast deze groeikansen voor de komende jaren hebben we ook een document wat al langer meegaat. We hebben een basisdocument met vijf belangrijke woorden voor ons als kerk: bijbel, evangelie, verandering, gemeenschap en cultuur. 

Stadshartkerk Amstelveen