Wat is een netwerkgroep?

De netwerkgroepen zijn qua omvang groter dan een huiskring, kleiner dan een kerkdienst. Met de netwerkgroepen zoekt de Stadshartkerk nadrukkelijk verbinding met de Amstelvener. Die staat nl. meestal ver af van de kerk. Een netwerkgroep bestaat uit 15-65 mensen en vormt zich rondom een gedeelde passie en/of een maatschappelijke nood. De netwerkgroep draait om en op relaties en gemeenschap. In de praktijk zien we zowel kinderen, jongeren en volwassenen meedraaien in de netwerken. Meer tekst en uitleg kan je hier vinden in een wat uitgebreider visiedocument.

Er bestaan in de Stadshartkerk een aantal netwerkgroepen, zij zijn de beste illustratie van bovenstaande theorie.

11209655_872524456137435_8795491840498814324_n

Stadshartkerk Amstelveen